Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  771
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  29.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  25609756
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8958
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9153
  19.03.2015
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.3.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10069
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10360
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.3.2015 (dok.nr.: 9153) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10437
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10988
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11628
  08.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.4.2017 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12685
  25.04.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 23.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13073
  24.05.2018
  MOL Norge AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13124
  06.06.2018
  DEA Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13948
  22.03.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.3.2019 at initiell periode forlenges til 7.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14014
  21.05.2019
  MOL Norge AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14706
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  16226
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 30.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger