Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  772
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  25609815
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8959
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11920
  19.09.2017
  I henhold til søknad fra Statoil Petroleum AS datert 20.3.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 18.9.2017 har Total E&P Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 6.2.2017. I medhold av petroleumsloven § 3-7 andre ledd samtykker OED til at Total E&P Norge AS deltakerandel på 50 % overtas av Statoil Petroleum AS.
  Andre meldinger
  12585
  10.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.4.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.2.2018, jf. utvinningstillatelse 772 pkt. 4c..
  Andre meldinger