Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  773
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  07.08.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25609871
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8960
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9154
  19.03.2015
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.3.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10070
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10361
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.3.2015 (dok.nr.: 9154) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  11627
  08.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2017 at initiell periode forlenges til 6.8.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11922
  22.09.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.9.2017 at utvinningstillatelse 773 anses som bortfalt med virkning fra 8.8.2017, jf. utvinningstillatelsen pkt 4 b.
  Andre meldinger