Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  776
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610010
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8963
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11605
  03.04.2017
  Operatørskapet er overført fra Tullow Oil Norge til Wintershall Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 31.3.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11678
  28.06.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 40% deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøtet er gjennomføringsdato 22.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14435
  18.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.9.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.8.2019, jf. utvinningstillatelse 776 pkt. 4b og departementets brev av 4.4.2018
  Andre meldinger