Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  780
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.08.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610193
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8967
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12206
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12229
  02.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Bayerngas Norge AS til Centrica Resources (Norge) AS , i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13425
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13378
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14423
  02.09.2019
  I henhold til endringsavtale 2 datert 14.8.2019 og godkjenningsbrev fra OED datert 30.8.2019 har Suncor Energy Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Spirit Energy Norway AS har overtatt Suncor Energy Norge AS deltakerandel på 40 % med virkning fra 14.8.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14749
  02.12.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16178
  21.09.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.9.2021 at utvinningstillatelse 780 anses som bortfalt med virkning fra og med 7.8.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c).
  Andre meldinger