Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  782 S
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610263
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  20.00000
  Aker BP ASA
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8969
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10400
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10439
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10628
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10991
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11198
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  13013
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14653
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14596
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15229
  11.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2020 at initiell periode forlenges til 6.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15792
  15.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2021 at initiell periode forlenges til 6.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger