Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.04.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  790
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  05.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610656
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8977
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10114
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10380
  31.12.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 20 % andel av tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10961
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11200
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11220
  06.10.2016
  Point Resources AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.216 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14386
  23.08.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.8.2019 at utvinningstillatelse 790 bortfaller fra 6.8.2019, jf. utvinningstillatelse 790 pkt. 4c.
  Andre meldinger