Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  791
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  26.07.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610701
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8978
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9484
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9981
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10144
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9484) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10926
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11649
  24.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.5.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 27.7.2017, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  11680
  28.06.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 50% deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøtet er gjennomføringsdato 22.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)