Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  797
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611033
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8983
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  9563
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 625 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner seks hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10115
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10267
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 625,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner sekshundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9563) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10303
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  10316
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10963
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11201
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11999
  03.11.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2017 at utvinningstillatelse 797 anses som bortfalt med virkning fra 7.2.2017, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4c.
  Andre meldinger