Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  800
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611169
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8988
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10191
  04.11.2015
  EnQuest Norge AS har overdratt sin 35% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11561
  23.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.3.2017 at initiell periode forlenges til 6.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11942
  11.10.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.10.2017 at initiell periode forlenges til 06.08.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  12370
  02.02.2018
  Lundin Norway AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12587
  11.04.2018
  Operatørskapet er overført fra Lundin Norway AS til Capricorn Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 10.4.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14142
  31.05.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.5.2019 at initiell periode forlenges til 6.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15146
  27.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2019 at utvinningstillatelse 800 bortfaller fra 6.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 bokstav b.
  Andre meldinger