Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.04.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  803
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611301
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8989
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10442
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10995
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11800
  21.08.2017
  Operatørskapet er overført fra DEA Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 21.8.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11826
  01.09.2017
  I henhold til endringsavtale 2 inngått 31.1.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 21.8.2017 har DEA Norge AS trådt ut av utvinningstillatelse. Statoil Petroleum AS har overtatt DEA Norge AS deltakerandel på 50 % med virkning fra 1.6.2017.
  Andre meldinger
  12972
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13786
  31.01.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.1.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.2.2018.Rettet til 6.2.2019 ref. epost fra OED datert 28.11.2019.
  Andre meldinger