Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  805
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611376
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8992
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10121
  16.09.2015
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA som agent for et banksyndikat. Panteobligasjon stor NOK 900,000,000, skriver nihundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.8.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10708
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 20.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 7.9.2015 (Dok.nr.: 10121) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10846
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har endret foretaksnavn til North E & P AS med virkning fra 24.2.2016.
  Andre meldinger
  11031
  13.06.2016
  North Energy ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til North E&P AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11647
  24.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2017 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11946
  19.10.2017
  North E&P AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.10.2017 og virkningsdato 1.5.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12375
  12.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.2.2018 av utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.2.2018, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4 b.
  Andre meldinger