Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  072 E
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  16.11.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611559
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9011
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10040
  01.09.2015
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10044
  03.09.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11239
  21.11.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.11.2016 at utvinningstillatelsen 072 E anses som oppgitt fra 16.11.2016, jf. petroleumsloven §3-15
  Andre meldinger