Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  046 E
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611579
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  62.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  28.00000
  KUFPEC Norway AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9010
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10371
  31.12.2015
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 28 % andel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10495
  25.01.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.1.2016 at initiell periode forlenges til 6.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11368
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11591
  30.03.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 13.10.2016 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden med varighet til 31.12.2028 som er samme dato som utløp av konsesjonstiden for PL 046 jf. tillatelsen punkt 1 bokstav c. PL 046 E og PL 046 F, som utgjør den norske delen av Utgard feltet får da samme varighet.
  Andre meldinger
  12793
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13941
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 28 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17340
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13941. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17849
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 28 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse