Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  674 CS
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  20.01.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611622
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9017
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10426
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10970
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11113
  19.09.2016
  Petrolia Norway AS har endret foretaksnavn til Petrolia Noco AS med virkning fra dato 9.9.2016
  Andre meldinger
  12053
  13.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2017 at utvinningstillatelse 674 CS bortfaller i sin helhet med virkning fra 20.01.2018, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger