Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  591 C
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  26.04.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611859
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9026
  06.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9517
  08.05.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato og virkningsdato 30.4.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10323
  17.12.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Pure E&P Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10728
  21.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2016 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 26.4.2016, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger