Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338 C
  Gyldig fra dato
  16.12.2014
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  25871009
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8679
  13.01.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  9271
  27.03.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.3.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9292
  31.03.2015
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.3.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9290
  31.03.2015
  Lundin Norway AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Lime petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.3.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11820
  29.08.2017
  Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  13739
  18.01.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.1.2019 at utvinningstillatelsen forlenges til 17.12.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14134
  29.05.2019
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15412
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17042
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17043
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17505
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17587
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte