Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  025 B
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  26216467
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8994
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10366
  31.12.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt 15 % av sin andel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10445
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11586
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.2.2017, jf. utvinningstillatelse 025 B pkt. 4b.
  Andre meldinger