Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  348 C
  Gyldig fra dato
  13.02.2015
  Gyldig til dato
  17.12.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  26335976
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9013
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  9492
  04.05.2015
  GDF SUEZ E&P Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Core Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9710
  15.06.2015
  Core Energy AS pantsetter sin 22,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.5.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10471
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10418
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10892
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 450,000,000 skriver skriver United States Dollars four hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 22,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 20.5.2015 (dok.nr.: 9710) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10942
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11008
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11435
  24.01.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.1.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 17.12.2016, jf. utvinningstillatelsens punkt 3 og brev fra OED 17.12.2014.
  Andre meldinger