Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.04.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  457 BS
  Gyldig fra dato
  25.02.2015
  Gyldig til dato
  31.12.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  26337444
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OKEA ASA
  54.70700
  Aker BP ASA
  40.00000
  M Vest Energy AS
  5.29300
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16897
  01.06.2022
  OKEA pantsetter sin 14.71% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17452
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 5,2930 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17621
  16.01.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 39,997 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9511
  07.05.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.2.2015 at utvinningstillatelse 457 BS overføres ved dette vedtak til forlengelsesperioden frem til 31.12.2036.
  Andre meldinger
  9510
  07.05.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11161
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11815
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13228
  16.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13356
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 20,0 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13482
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  14093
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Aker BP ASA sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11815) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  14687
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15539
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 20.0 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16705
  29.03.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13356 og 15539 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 23.3.2022 .
  Sletting av pant
  16722
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 5.29 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.2.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16726
  04.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 14.71 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16730
  04.04.2022
  Retting av meldingstekst for dok nr 16722 hvor det er skrevet feil gjennomføringsdato - Neptune Energy Norge AS har overdratt en 5.29 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Andre meldinger
  16896
  01.06.2022
  OKEA pantsetter sin 14.71% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars twohundredandfiftymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16897
  01.06.2022
  OKEA pantsetter sin 14.71% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17204
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16896 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant
  17297
  31.10.2022
  Korreksjon - OKEA ASA har overdratt en 0,003 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.03.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17320
  01.11.2022
  Operatørskapet er overført fra Wintershall Dea Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 31.10.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17311
  01.11.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 40.000 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17452
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 5,2930 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17621
  16.01.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 39,997 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse