Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 F
  Gyldig fra dato
  10.12.2015
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  27160027
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  40.00000
  Petoro AS
  40.00000
  DNO Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10385
  05.01.2016
  Wintershall Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10383
  05.01.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11785
  18.07.2017
  Origo Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til DNO Norge AS med virkning fra 14.7.2017
  Andre meldinger
  14674
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger