Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.04.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  813
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  04.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  27395977
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10646
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11203
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11364
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11574
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  12046
  30.11.2017
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12405
  14.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.2.2018 at initiell periode forlenges til 5.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12975
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13929
  15.03.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.3.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 5.2.2019, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) samt brev datert 14.2.2017.
  Andre meldinger