Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  815
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396030
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  60.00000
  Concedo AS
  20.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10650
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11663
  07.06.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.5.2017 at initiell periode forlenges til 5.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  11822
  29.08.2017
  Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  14136
  29.05.2019
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15448
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15601
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  15791
  15.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2021 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17080
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17081
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17499
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17594
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte