Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  818
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.08.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396130
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16997
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10661
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11205
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11823
  29.08.2017
  Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  12345
  29.01.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.1.2018 at initiell periode forlenges til 5.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12979
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13953
  04.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 5.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15581
  02.07.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.7.2020 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16164
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16975
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16164 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  16997
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17978
  25.08.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.08.2023 at utvinningstillatelse 818 anses som bortfalt med virkning fra 06.08.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b.
  Bortfall av tillatelse