Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
09.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  820 S
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396207
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Lime Petroleum AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
  Aker BP ASA
  26.00000
  Pandion Energy AS
  7.50000
  Wintershall Dea Norge AS
  6.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17407
  21.11.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 2.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10663
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12407
  16.02.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.2.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13656
  17.12.2018
  Wintershall Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14714
  19.11.2019
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.11.2019 at utvinningstillatelse 820 S forlenges til 5.2.2024 i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14708
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14740
  02.12.2019
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15449
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15815
  26.02.2021
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 2.5 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15814
  26.02.2021
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 1 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17082
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17302
  31.10.2022
  Operatørskapet er overført fra Lime Petroleum AS til Vår Energi ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.09.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17300
  31.10.2022
  Lime Petroleum AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17298
  31.10.2022
  MOL Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17331
  04.11.2022
  Pandion Energy AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17403
  18.11.2022
  ABP Norway AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17407
  21.11.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 2.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17544
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17875
  15.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.5.2023 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode