Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  820 S
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396207
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  MOL Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  41.00000
  MOL Norge AS
  40.00000
  Pandion Energy AS
  12.50000
  Wintershall Dea Norge AS
  6.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10663
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12407
  16.02.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.2.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13656
  17.12.2018
  Wintershall Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14708
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14714
  19.11.2019
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.11.2019 at utvinningstillatelse 820 S forlenges til 5.2.2024 i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14740
  02.12.2019
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15449
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15815
  26.02.2021
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 2.5 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15814
  26.02.2021
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 1 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17082
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver