Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  822 S
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396269
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  87.70000
  LOTOS Exploration and Production Norge AS
  12.30000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10665
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10964
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11207
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  13572
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15920
  12.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.4.2021 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  16621
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17413
  24.11.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 12.3 % andel i tillatelsen til Lotos Exploration & Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17443
  06.12.2022
  Vår Energi ASA har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse