Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  823
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396306
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10666
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12595
  20.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2018 at initiell periode forlenges til 5.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12983
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13817
  08.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.1.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 6.2.2018, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.Rettet til 5.2.2019 ref epost fra Even Gillebo datert 28.11.2019
  Andre meldinger