Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  827 S
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396430
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  DNO Norge AS
  49.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10670
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11607
  04.04.2017
  Operatørskapet er overført fra Tullow Oil Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 3.3.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11608
  04.04.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12985
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13347
  05.12.2018
  A/S Norske Shell har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15248
  03.03.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 19 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15830
  10.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.3.2021 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger