Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 15:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  829
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396476
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10672
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11017
  01.06.2016
  Spike Exploration AS og Core Energy AS har den 26.5.2016 blitt fusjonert inn i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11221
  06.10.2016
  Point Resources AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.216 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12992
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14755
  02.12.2019
  Equinor Energy AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14786
  06.12.2019
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.11.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15784
  08.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.2.2021 at utvinningstillatelse 829 anses som bortfalt med virkning fra og med 6.2.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c).
  Andre meldinger