Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
10.12.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  846
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  27432439
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10690
  10.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12539
  19.03.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.3.2018 at initiell periode forlenges til 5.8.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13024
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13183
  04.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.10.2018 at initiell periode forlenges til 5.8.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14387
  23.08.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.8.2019 at utvinningstillatelse 846 anses som bortfalt med virkning fra 5.8.2019, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Andre meldinger