Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  850
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.05.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27432591
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10695
  10.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11577
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  11825
  29.08.2017
  Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  13239
  07.11.2018
  Edison Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13724
  27.12.2018
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13957
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 5.11.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd annet punktum.
  Andre meldinger
  14787
  06.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.12.2019 at initiell periode forlenges til 5.5.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15451
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15521
  08.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2020 at utvinningstillatelse 850 bortfaller fra 5.5.2020, jf. utvinningstillatelse 850 pkt. 4 b.
  Andre meldinger