Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  777 B
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  06.08.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434278
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10647
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11015
  01.06.2016
  Spike Exploration AS og Core Energy AS har den 26.5.2016 blitt fusjonert inn i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11196
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  13596
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13653
  17.12.2018
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13807
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2019 at initiell periode forlenges til 6.8.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15638
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.8.2020, jf. tillatelsens punkt 4 bokstav c).
  Andre meldinger