Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
09.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  768 B
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.11.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434599
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10642
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13726
  27.12.2018
  Concedo ASA har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14469
  11.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2016 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14704
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14860
  16.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.12.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 6.11.2019, jf. utvinningstillatelse 768 B pkt. 4 c og departementets brev av 24.1.2018.
  Andre meldinger