Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.12.2023 - 01:34
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  316
  Gyldig fra dato
  18.06.2004
  Gyldig til dato
  18.06.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  2786469
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Repsol Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Repsol Norge AS
  55.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  20.00000
  OKEA ASA
  15.00000
  Lime Petroleum AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17482
  23.12.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 10% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver norske kroner one billion five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 30.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18002
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2423
  07.09.2004
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2689
  31.10.2005
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Pertra AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2688
  31.10.2005
  Pertra AS har endret navn til Talisman Production Norge AS
  Andre meldinger
  2714
  15.03.2006
  Pertra AS har endret navn til Pertra ASA.
  Andre meldinger
  2784
  04.05.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 30 % andel til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2819
  31.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2934
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2966
  28.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overført operatørskapet i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2959
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3617
  13.01.2008
  Pertra ASA har endret navn til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 16.11.2007.
  Andre meldinger
  3932
  04.09.2008
  Revus Energy ASA har overdratt en 10% eierandel i tillatelsen til Lotos Exploration and Production Norge AS med virkning fra 29.08.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4011
  02.01.2009
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter en 10% andel i tillatelsen til fordel for Det Norske Oljeselskap ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 530,000,000 skriver norske kroner femhundreogtrettimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4007
  02.01.2009
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Lotos Exploration and Production Norge AS med virkning fra 29.12.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4045
  28.01.2009
  Panteobligasjon stor NOK 530 000 000 datert 2. januar 2009 (dok. nr. 4011) hvor Lotus Exploration and Production Norge AS er pantsetter og Det norske oljeselskap ASA er panthaver, er slettet.
  Sletting av pant
  4092
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4765
  09.11.2009
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet panteobligasjon stor USD 40,000,000 skriver førtimillioner amerikanske dollar 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4919
  22.12.2009
  Talisman Energy Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norske AEDC AS med virkning fra 1.januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5683
  22.02.2011
  Panthaver Norsk Tillitsmann ASA samtykker i prioritetsvikelse datert 9.2.2011, til andre prioritet, gjelder pantedokument (Dok. nr. 4765, registrert 9.11.2009), pålydende USD 40 Millioner i utvinningstillatelsen, viker prioritet for pantedokument i utvinningstillatelsen pålydende USD 65 millioner inngått av Lotos Exploration and Production Norge AS i favør av den polske banken, Powszechna Kasa Oszcz¿dno¿ci Bank Polski Spó¿ka Akcyjna.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5684
  22.02.2011
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for den polske banken, Powszechna Kasa Oszcz¿dno¿ci Bank Polski Spó¿ka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 65,000,000, skriver amerikanske dollar sekstifem millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.1.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5904
  22.07.2011
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for den polske banken, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spoka Akcyjna. Ny panteobligasjon pålydende USD 15,000,000, skriver amerikanske dollar femtenmillioner 00/100, har delt første prioritet med panteobligasjon dok.nr. 5684 registrert 22.2.2011. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.1.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5905
  22.07.2011
  Panthaver Norsk Tillitsmann ASA samtykker i prioritetsvikelse til andre prioritet, gjelder pantedokument (Dok. nr. 4765, registrert 9.11.2009 og dok nr. 5683 registrert 22.2.2011), pålydende USD 40 Millioner i utvinningstillatelsen, viker prioritet for ytterlige pantsettelse i utvinningstillatelsen pålydende USD 15 millioner inngått av Lotos Exploration and Production Norge AS i favør av den polske banken, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spoka Akcyjna.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6330
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7230
  03.09.2013
  Norske AEDC A/S har endret foretaksnavn til KUFPEC NORWAY AS med virkning fra 30.7.2013
  Andre meldinger
  8329
  12.11.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski. Beste tilgjengelige prioritet pantobligasjon stor USD 110 000 000, skriver United States Dollars one hundred and ten million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. Brev fra Nordic Trustee ASA datert 9.10.2014 bekrefter at panthaver i pantsettelsen gis samtykke til etablering av pant i lisensen i mengde opptil USD 110 000 000 i favør Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski rangering bak den ovennevnte pansettelsen i favør av Nordic Trustee ASA.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10086
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 60 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10175
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11246
  01.12.2016
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12015
  29.11.2017
  Okea AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skiver United States dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12048
  30.11.2017
  Repsol Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Okea AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12183
  21.12.2017
  Okea AS pantsetter en 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Panteobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12282
  05.01.2018
  Dok nr 5683 slettes som følge av sletting av Dok nr 4765
  Sletting av pant
  12281
  05.01.2018
  Panteobligasjon pålydende USD 40,000,000 skriver førtimillioner amerikanske dollar 00/100, hvor Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 09.11.2009 (dok.nr.: 4765) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 3.1.2018.
  Sletting av pant
  12283
  05.01.2018
  Dok nr 5905 slettes som følge av sletting av Dok nr 4765 og Dok nr 5683
  Sletting av pant
  13242
  16.11.2018
  Okea AS pantsetter (tilleggspant) sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Panteobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13942
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14303
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14845
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15165
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordelfor Nordic Trustee AS datert 29.11.2017 (dok.nr.: 12015) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  15166
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter en 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS datert 21.12.2017 (dok.nr.: 12183) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  16132
  19.08.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 65 000 000, skriver United States Dollars sixty five million, i Lotos Exploration and Production Norge AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 22.2.2011 (dok.nr.: 5684) er slettet. Samtykke fra Mortifikasjonsdom foreligger datert 9.8.2021.
  Sletting av pant
  16133
  19.08.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 15 000 000, skriver United States Dollars fifteen million, i Lotos Exploration and Production Norge AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 22.7.2011 (dok.nr.: 5904) er slettet. Samtykke fra Mortifikasjonsdom foreligger datert 9.8.2021.
  Sletting av pant
  16134
  19.08.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 110 000 000, skriver United States Dollars one hundred and ten million, i Lotos Exploration and Production Norge AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 12.11.2014 (dok.nr.: 8329) er slettet. Samtykke fra Mortifikasjonsdom foreligger datert 9.8.2021.
  Sletting av pant
  17215
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13242 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022
  Sletting av pant
  17345
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13942. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17480
  23.12.2022
  KUFPEC Norway AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.12.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17482
  23.12.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 10% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver norske kroner one billion five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 30.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17867
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18002
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18045
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14845 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant