Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 11:08
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  327
  Gyldig fra dato
  18.06.2004
  Gyldig til dato
  18.06.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  2786915
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  19.00000
  A/S Norske Shell
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2434
  07.09.2004
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2625
  24.05.2005
  Statoil ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3540
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4314
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 70% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4846
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  8376
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt 19 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12948
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14679
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger