Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
31.03.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  037 D
  Gyldig fra dato
  08.06.2004
  Gyldig til dato
  31.12.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  2787322
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2453
  18.10.2004
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2454
  02.11.2004
  Norske ConocoPhillips AS har overdratt sin 12.083% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2459
  03.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2504
  25.11.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 1.041667% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2503
  25.11.2004
  A/S Norske Shell har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2863
  03.08.2006
  Revus Energy AS har endret navn til Revus Energy ASA.
  Andre meldinger
  3110
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3683
  08.03.2008
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 21.875 % andel i tillatelsen til Revus Enegy ASA med virkning 31.10.2007.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4083
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  6327
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  11318
  21.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2016 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2017, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger