Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  854
  Gyldig fra dato
  10.06.2016
  Gyldig til dato
  10.06.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28168799
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11059
  30.06.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13043
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14855
  16.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.12.2019 at initiell periode forlenges til 10.6.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15465
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15509
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15707
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15465) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  16040
  23.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.6.2021 at utvinningstillatelse 854 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.6.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b).
  Andre meldinger