Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  858
  Gyldig fra dato
  10.06.2016
  Gyldig til dato
  16.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  28168981
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11062
  30.06.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11213
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  13050
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14262
  27.06.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2019 at initiell periode forlenges til 10.06.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15499
  25.05.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.5.2020 at initiell periode forlenges til 10.6.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16473
  10.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.2.2022 at utvinningstillatelse 858 anses som oppgitt fra 17.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-15 første setning.
  Andre meldinger