Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 HS
  Gyldig fra dato
  30.06.2016
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28225739
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11083
  15.08.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11097
  05.09.2016
  Wintershall Norge AS har overdratt 20 % andel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11783
  18.07.2017
  Origo Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til DNO Norge AS med virkning fra 14.7.2017
  Andre meldinger
  14677
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  16442
  21.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.1.2022 at utvinningstillatelsen anses som hhv. tilbakelevert og bortfalt med virkning fra 1.1.2022, jf. petroleumsvirksomhet § 3-14 første ledd og § 3-15 første ledd.
  Andre meldinger