Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  777 C
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  06.08.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941568
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11541
  15.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13599
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13654
  17.12.2018
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13808
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2019 at initiell periode forlenges til 6.8.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15639
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.8.2020, jf. tillatelsens punkt 4 bokstav c).
  Andre meldinger