Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  817 B
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941695
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OMV (Norge) AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OMV (Norge) AS
  50.00000
  Neptune Energy Norge AS
  30.00000
  Source Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11542
  15.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12443
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  14720
  26.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.11.2019 at initiell periode forlenges til 5.8.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15157
  06.01.2020
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Source Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15804
  22.02.2021
  Operatørskapet er overført fra Neptune Energy Norge AS til OMV (Norge) AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16447
  25.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.1.2022 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger