Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.02.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  782 SC
  Gyldig fra dato
  10.03.2017
  Gyldig til dato
  06.02.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941757
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  40.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  20.00000
  Aker BP ASA
  20.00000
  Equinor Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11671
  15.06.2017
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12959
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14655
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14592
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15231
  11.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2020 at initiell periode forlenges til 6.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15793
  15.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2021 at initiell periode forlenges til 6.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger