Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  630 BS
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  01.01.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941890
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11539
  15.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12010
  15.11.2017
  I henhold til endringsavtale datert 17.3.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 31.5.2017 har Idemitsu Petroleum Norge AS, Engie E&P Norge AS og Capricorn Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 10.2.2017. Statoil Petroleum AS har fra samme tidspunkt overtatt deltakerandelene til de selskapene som har trådt ut.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12271
  03.01.2018
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2017 og virkningsdato 1.4.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12984
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15763
  04.01.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.12.2020 at utvinningstillatelse 630 BS anses som oppgittt med virkning fra 2.1.2021, jf. petroleumsloven § 3-15
  Andre meldinger