Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  255 C
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  01.08.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941938
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  35.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  35.00000
  Petoro AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11537
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11799
  14.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.8.2017 at initiell periode forlenges til 1.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12910
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  15583
  02.07.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.6.2020 at initiell periode forlenges til 1.8.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15596
  03.09.2020
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 3.9.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16104
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16467
  01.02.2022
  TotalEnergies EP Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)