Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.10.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  860
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  30.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28942014
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11490
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11948
  24.10.2017
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.10.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12409
  16.02.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.2.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12730
  08.05.2018
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15227
  11.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2020 at initiell periode forlenges til 10.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15368
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16227
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 31.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger