Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 11:06
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  861
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  09.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  28942058
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11491
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12266
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13400
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13956
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 10.8.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14430
  17.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.9.2019 at utvinningstillatelse 861 anses som bortfalt fra 10.8.2019, jf. utvinningstillatelse 861 pkt. 4b.
  Andre meldinger