Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  867
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  28948630
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  Lime Petroleum AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17029
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11497
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13058
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13206
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13452
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13958
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 10.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15634
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at initiell periode forlenges til 10.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16453
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16625
  18.02.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS pantobligasjon stor NOK 600 000 000, skriver norske kroner seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16677
  11.03.2022
  I henhold til endringsavtale 1 inngått 7.2.2022 og godkjenningsbrev fra OED datert 10.3.2022 har Equinor Energy AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Aker BP ASA har overtatt Equinor Energy AS sin deltakerandel på 30 % med virkning fra 10.8.2021.
  Uttreden av tillatelse
  16678
  15.03.2022
  I henhold til endringsavtale 1 inngått 7.2.2022 og godkjenningsbrev fra OED datert 10.3.2022 har Neptune Energy Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Aker BP ASA har overtatt Neptune Energy Norge AS sin deltakerandel på 30 % med virkning fra 10.8.2021.
  Uttreden av tillatelse
  17029
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16987
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16625 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant