Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  868
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28951830
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11498
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12970
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13952
  04.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 10.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15580
  02.07.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.7.2020 at initiell periode forlenges til 10.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15823
  03.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.3.2021 at utvinningstillatelse 868 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.2.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) samt brev av 4.4.2019 og 2.7.2020.
  Andre meldinger