Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  873
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973585
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  47.70000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  LOTOS Exploration and Production Norge AS
  12.30000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11503
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12980
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16465
  31.01.2022
  LOTOS Exploration & Production Norge AS har overdratt en 7.70 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16727
  04.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2022 at initiell periode forlenges til 10.02.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode