Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  878
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973861
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  80.00000
  Source Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11509
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13059
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14424
  04.09.2019
  I henhold til endringsavtale 1 og godkjenningsbrev fra Olje og energidepartementet datert 23.4.2019 har A/S Norske Shell trådt ut av utvinningstillatelsen. Equinor Energy AS har overtatt A/S Norske Shell sin deltakerandel på 30 % med virkning fra 8.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14754
  02.12.2019
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14952
  23.12.2019
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Source Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15360
  02.04.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Source Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16218
  01.11.2021
  Equinor Energy AS har overdratt 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16694
  29.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.3.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17895
  01.06.2023
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17910
  27.06.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2023 at initiell periode forlenges til 10.2.2026 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode